6974582068 - 6983802310 ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, Λάρισα dim.mosxovitis@gmail.com - nektmosc@gmail.com
 
 
 
 
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ | Εργοληπτική Τεχνική Κατασκευαστική Λάρισα


Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ, η οποία εδρεύει στην Λάρισα, ασχολείται με χωματουργικά έργα πάσης φύσεως αφού διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προωπικό το οποίο μπορεί να αναλάβει και να ολοκληρώσει οποιαδήποτε χωματουργική εργασία του ζητηθεί στην Λάρισα, την Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς.

Δραστηριοποιούμαστε σχεδόν με κάθε μορφής χωματουργικό έργο και προσφέρουμε υπηρεσίες όπως οι είναι εκσκαφές , εκβραχισμοί με μηχανήματα, κατεδαφίσεις κτιρίων και κατεδαφίσεις κτισμάτων υψηλού κινδύνου. Ασχολείται με επιχωματώσεις, κρασπεδώσεις, αποψίλωση οικοπέδων και εξυγιάνσεις εδάφους.

Διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα, για κάθε χωματουργική εργασία που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
 
  Εκσκαφές  
  Εκβραχισμοί  
  Επιχωματώσεις  
  Κατεδαφίσεις   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
Με συνέπεια & επαγγελματισμό
τα μηχανήματα μας συντηρύνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και φροντίζουμε να κατέχουμε όλες τις πιστοποιήσεις ώστε να ολοκληρώνουμε τα έργα μας με ασφάλεια.

 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

είναι η ολοκλήρωση του έργου στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει και η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη μας..
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για να συζητήσουμε το έργο που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε και εμείς θα σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση αφού πρώτα διενεργήσουμε τις κατάλληλες μελέτες..